Latest News

ಎಪ್ರಿಲ್ 28 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

5 April: ಜುವಾಂವ್ 15:1-8 “ಹಾಂವ್ ಖರಿ ದಾಕ್ವಾಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ತೊಟಾಮಾಲಿ. ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಆಸುನ್ ಫೊಳ್ ದೀನಾತ್ಲಲೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಫೊಳ್ ದಿತಾ ತೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ಚಡ್ ಫೊಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಸವರ್ನ್ ಬೆಂಡ್ತಾ. ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬೆಂಡುನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವಾ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟ...

ಎಪ್ರಿಲ್ 21 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

5 April: ಜುವಾಂವ್ 10:11-18 ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ. ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ ತೊ ಗೊವ್ಳಿ ನ್ಹಯ್; ಆನಿ ಬಕ್ರೆಯೀ ತಾಚೆ ಸ್ವಂತ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್, ಸುಣೆಂ ವಾಗಾಟ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಸುಣೆಂವಾಗಟ್ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ತಾ. ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಪೊಳ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ಮನಿಸ್; ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಚಿಂತಾ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ. ಜಸೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ...

Golden Jubilee celebration of Mangala Jyothi held

5 March: Mangala Jyothi (MJ), the diocesan Biblical, Catechetical, and Liturgical Centre of the Diocese of Mangalore, commemorated its golden Jubilee on March 3, at the Holy Cross Church, Kulshekar. The event, graced by the presence of Bishop Peter Paul Saldanha and other eminent dignitaries, witnessed a blend of prayer, gratitude, and recognition. The celebration commenced with a thanksgiving eucharist presided over by Dr Peter Paul Saldanha, Bishop of Mangalore, and Dr George Pilliparambil, chairman-CCBI Commission for Catechetics & Bishop of Miao Diocese, Arunachal Pradesh. Fr Vijay Machado, director MJ, Dr Vincent Sequeira, assistant director MJ, Fr Clifford Fernandes, parish priest, Kulshekar Church and many priests participated in the concelebration. The event witnessed the participation of many religious sisters, catechetics, teachers, parents, and students from various parts of the diocese. Following the Eucharist, a formal programme took place at the Frad Said Hall, Cordel. Dr ...

ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS LECTORS TRAINING LORETTO PARISH

23 November: ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS LECTORS TRAINING LORETTO PARISH, DIOCESE OF MANGALORE 19.11.2023, 169 PARTICIPANTS...

PASTORAL PLAN 2024-26 REVISION AND PLANING, TRAINING AND MEETING, COMMISSION FOR CATECHETICS AND LITURGY

23 November: PASTORAL PLAN 2024-26 REVISION AND PLANING, TRAINING AND MEETING, COMMISSION FOR CATECHETICS AND LITURGY, ANIMATED BY FR FAUSTINE LOBO, 13.11.2023, AT SHANTHI KIRAN BAJJODI MANGALORE...

ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS LECTORS TRAINING, HOLY CROSS PARISH CORDEL

23 November: ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS LECTORS TRAINING, HOLY CROSS PARISH CORDEL DIOCESE OF MANGALORE 12.11.2023, 272 PARTICIPANTS...

ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS, LECTORS, ST JOSEPH WORKER CHURCH

23 November: ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS, LECTORS, ST JOSEPH WORKER CHURCH, VAMANJOOR, DIOCESE OF MANGALORE, 05.11.2023, 07.30 am to 12 Noon...

ADULT CATECHESIS and Lectors Training Sacred Heart Church

23 November: ADULT CATECHESIS and Lectors Training Sacred Heart Church, Thodambila, Bantwal Diocese of Mangalore 05.11.2023...

Fr. Vijay Macha Machado, New Secretary to the Commission for Catechetics

30 October: Bangalore, September 22, 2023 (CCBI): Fr. Vijay Kumar M. Machado (47) from the diocese of Mangalore was appointed the Executive Secretary to the CCBI Commission for Catechetics. This appointment was made by the 92nd Executive Committee of the CCBI, held from September 21–22, 2023, in Bangalore. Currently, he is the Secretary to the Commission for Catechetics of the diocese of Mangalore. He was born on September 8, 1976, in the parish of St. Lawrence Church, Moodubelle, Udupi, Karnataka. He was ordained priest on April 21, 2005, for the diocese of Mangalore. He did his seminary formation with B.ph and B.th from St. Joseph’s Seminary, Mangalore. He holds a B.Sc. from Mangalore University and a M.Sc. In Botany from Kuvempu University, Shimoga. He obtained his M.th. in Catechetics from Kristu Jyoti College, Bangalore, affiliated with Pontifical Salesian University, Rome. He has a diploma in catechetical formation of the youngsters from the Youcat Foundation, Germany. He serve...

ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS LECTORS TRAINING HOLY SAVIOUR CHURCH AGRAR

30 October: ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS LECTORS TRAINING HOLY SAVIOUR CHURCH AGRAR DIOCESE OF MANGALORE 29.10.2023 07.30 AM TO 12 NOON, 124 PARTICIPANTS...

ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS Lectors Training Ferar

30 October: ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS Lectors Training Ferar Parish Diocese of Mangalore 22.10.2023, 80 participants...

ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS CHRIST KING CHURCH MANELA

30 October: ADULT CATECHESIS ON LITURGY AND SACRAMENTS CHRIST KING CHURCH MANELA DIOCESE OF MANGALORE, 15.10.2023, 97 PARTICIPANTS...